Ankara Tren Garı Bütünleşik Güvenlik Risk Analizi

2017 - Kapasite Geliştirme

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş kanununun yürürlükte olan maddeleri ile 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, tüm bu kanun ve ilgili yönetmelikler esas alınarak TCDD Ankara YHT Gar İşletmesindeki Afet ve Acil Durumlar kapsamında yapılacak çalışma ile organizasyonda yer alan farklı iş amaçlarına yönelik kurulmuş olan acil durum ekiplerinin, organizasyonda yer alan bölümlerin ve hizmet alınan tedarikçi firmaların, acil durumlardaki yeteneklerinin test edilmesi, kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve terör saldırısı, afet ve acil durum, yangın, tren kazası vb. durumlarındaki kriz yönetim stratejisinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların değerlendirilip raporlanması hedeflenmektedir.

Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi Eğitimi ve Saha Tatbikatı

2017 - Eğitim Danışmanlığı

Eğitimin amacı; kültür mirası konusunda çalışan uzmanlarca taşınmaz ve taşınır kültür mirasına yönelik risklerin yönetiminde zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarına ilişkin yaklaşımların stratejik, taktik ve operasyonel seviyede paylaşılmasıdır.

 

Türkiye’nin ilk Dünya Miras Alanı’nda yapılan bu eğitim programının, sadece Dünya Mirası Listesi ve Geçici Liste’deki Türkiye’nin miras alanları/varlıkları için değil, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki diğer miras alanlarına da rehberlik etmesi;

 

Eğitim programı ileriki yıllarda bölgesel ve ulusal seviyeden uluslararası ölçeğe yayılarak Türkiye’yi bu alanda lider bir ülke konumuna getirmesi;

 

Kültür mirasına yönelik afet risklerinin yönetimi konusunda disiplinlerarası işbirliği ve çok katılımlı bir süreçle hazırlanarak söz konusu eğitim programı, alanda ilgili uzmanların yetişmesi, bilgi ve deneyimin yayılarak paylaşılması ve sürdürülebilirliği sağlanması;

 

Kültür mirasının korunması ve acil müdahale konularında çalışan kurumlarda bu konuda çalışan uzmanların istihdam edileceği birimlerin kurulması ve bu yönde teorik bir altyapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4. Ahşap Yapıların Yapısal Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu

2017 - Etkinlik Organizasyonu

Geleneksel ve çağdaş ahşap yapıların, ahşap bazlı endüstri ve inşaat sektörünün sorunlarının akademik, uygulayıcı, imalatçı ve inşaat ortamında tartışılması amacıyla dördüncüsü İstanbulda gerçekleştirilmiş olan Sempozyumun konuları oldukça geniştir. Bu Sempozyumda; konuyla ilgili her disiplinden akademisyen, uzman ve uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere sempozyuma katılım göstermişlerdir.

1 / 1

Please reload