Hakkımızda

Kimiz ?

Birlikte uzun yıllar çalışmış, güçlü bilgi birikimine ve tecrübeye sahip bir ekibiz. Topluma ve geleceğe değer katacak, yenilikçi ve uygulanabilir fikirler karşısında heyecan duyuyor, bu fikirleri hayata geçirip toplumun her kesiminin ulaşabileceği şekilde biçimlendirmek için projeler geliştiriyoruz.  Uzmanlık alanlarımız, becerilerimiz ve çözüm odaklı çalışma yaklaşımımızla, geleceği bugünden şekillendirecek hayallerinizi ayağı yere basan projelere dönüştürerek hayata geçiriyor, gerçekleştiriyoruz.  Bu süreçte paydaşlar arasındaki karşılıklı anlayış ve uyumu esas alıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen projeleri ve süreçleri her açıdan yönetiyoruz. Yönetim, organizasyon, iletişim yönetimi ve yeniden yapılanma konularında danışmanlık, eğitim ve süreç yönetim hizmetleri alanlarında verdiğimiz hizmetlerle, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, özel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştiriyor, mevcut standartların geliştirilmesini sağlayarak mevzuatlar için altyapı oluşturuyoruz.


Bugüne kadar hepsiyle gurur duyduğumuz çok güzel işlere imza attık çünkü içinde yer aldığımız projelerin geleceği yönlendireceğine inanıyor, kaynak ve bilgiyi doğru kullanmayı biliyoruz.​

Neler

Yapıyoruz ?

 • Ankara Tren Garı (ATG) Bütünleşik Güvenlik Risk Analizi

 • Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi Eğitimi ve Saha Tatbikatı

 • 4. Ahşap Yapıların Yapısal Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu

 • Ceyhan Ticaret Odası : Kayıtlı İstihdam ile Büyüyen Türkiye Projesi

 • Uluslararası Anıtlar Ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Koordinasyon Toplantısı

 • Sultanahmet Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri

 • Tarihi Yapılar İçin Sismik Risklerin Yönetimi Kılavuzu Hazırlık Çalışmaları, Çalıştaylar ve Sempozyum

 • ICOMOS Yıllık Genel Kurulu, Danışma Kurulu Toplantıları ve Bilimsel Sempozyumu

Nasıl

Yapıyoruz ?

Temel olarak proje yönetimi, eğitim danışmanlığı, kapasite geliştirme ve etkinlik organizasyon alanlarında üstlendiğimiz işleri her yönüyle, 360 derece yetkinlikle ele alıyoruz. Bunun için;

 • Sizi dinliyoruz.

 • Doğru kişileri, kaynakları araştırıyor, buluyoruz.

 • Projenin ana hatlarını çiziyoruz.

 • Sizinle sürekli temas halinde oluyor, birebir görüşerek süreç oluşturuyoruz.

 • Projenin takibini sağlıyor, projeyi her aşamasıyla yönetiyoruz.

 • İlerleme safhalarında sizi süreçle ilgili bilgilendiriyor, değerlendirme yapıyoruz.

 • Projenin sonunda, projenin hedefine uygun olarak, bir eğitim programı, bir organizasyon, yayın, kılavuz sunuyoruz.

Kalite

Politikamız

 1. Paydaşlarımızın şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini anlamak ve bunları karşılamaya yönelik kaliteli ürün ve hizmet sunmak ve çözümler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 2. Kurumlara özel ve sürdürülebilir projeler üretmektir.

 3. Eğitim ve danışmanlıkta konusunda uzman kişilerle çalışmaktır.

 4. Bilimsel yaklaşımlarla değişim yaratmaktır

 5. Paydaşlarımızla etik değerleri dikkate alan bir iletişim kurmaktır.

 6. Mevcut durumu korumakla yetinmeyip sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak benimsemektir.

 7. Firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırmak ve rekabeti kalitemizi arttıracak bir fırsat olarak görmektir.

 8. İş verimliliği ve kalitesini arttırmak amacıyla çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlamaktır.

 9. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, personelin eğitim seviyesini en üst düzeyde tutmak araştırma ve eğitime önem vererek bilgi düzeyimizi daima geliştirmek, bilgiyi çalışanlarımız ve paydaşlarımızla paylaşmaktır.

 10. Ekip ruhu ve ekip çalışmasını şirket prensiplerimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektir.

 11. Tüm süreçlerimizi ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve uygulanabilir şartları yerine getirmek.